Ο ΣΕΒΕ συμμετέχει στο πρόγραμμα Creating Workplace TRUST Leaders – TRUST συγχρηματοδοτούμενο από το ERASMUS +.

Ημερομηνία έναρξης: 1.09.2020

Ημεορομηνία λήξης: 28.02.2022

Εταίροι του προγράμματος:

 1. ΕU15 LIMITED, UK.
 2. 4Civility Institute, Ireland.
 3. CONSORIO FRIULI FORMAZIONE, IT.
 4. EUROPEAN REGIONAL FRAMEWORK FOR COOPERATION (ERFC), GR.
 5. Σύνδεσμος Εξαγωγέων – ΣΕΒΕ,
 6. Asociación Círculo Empresarial Cacereño Spain.

Κατά τη διάρκεια του έργου υλοποιούνται τα παρακάτω:

 1. Ανάπτυξη προγράμματος κατάρτισης Trust Leader (TLTP).
 2. Παραγωγή Εγχειριδίου για την υλοποίηση Trust Leaders σε ΜΜΕ.
 3. Ανάπτυξη διαδικτυακής πλατφόρμας για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των εργαζομένων.

Με την ολοκλήρωση του έργου εάν ένας χώρος εργασίας είναι σε θέση να προωθήσει μια ισχυρή αίσθηση εμπιστοσύνης, μπορεί να αποκομίσει πολλά οφέλη όπως:

 • Αυξημένη παραγωγικότητα μεταξύ του προσωπικού.
 • Βελτιωμένο ηθικό μεταξύ υπαλλήλων και προσωπικού.
 • Ικανότητα να δουλεύει κάποιος πιο αποτελεσματικά ως ομάδα και όχι ως άτομο.
 • Μείωση του χρόνου διαπραγμάτευσης βασικών ζητημάτων αφού κάθε άτομο εμπιστεύεται την κρίση και την εμπειρία των συναδέλφων του.

Εκτός από το αποτέλεσμα της ανταγωνιστικότητας της οργάνωσης και των ομάδων εργασίας, όλα τα άτομα που θα καθοδηγούνται από «ηγέτες εμπιστοσύνης» θα επηρεαστούν θετικά στη ζωή τους, συμβάλλοντας τόσο στην ευημερία τους όσο και στο περιβάλλον τους.

Ιστοσελίδα του προγράμματος: https:/https://www.workplacetrustleaders.com/