Θέλετε να γνωρίσετε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας σε άλλα μέλη του ΣΕΒΕ ή να επωφεληθείτε από τα προνόμια που έχετε ως Μέλος και  από τις ειδικές προσφορές στο πλαίσιο της Υπηρεσίες Δικτύωσης των Μελών του Συνδέσμου;

Υπενθυμίζουμε ότι, ως Μέλος του ΣΕΒΕ έχετε το δικαίωμα, τέσσερις φορές το χρόνο, να ενημερώνετε τα υπόλοιπα Μέλη για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας, δράσεις της επιχείρησής σας, και ειδικές προσφορές.

Η υπηρεσία σας παρέχεται ατελώς στο πλαίσιο της ιδιότητας σας ως Μέλος και κατόπιν σχετικής συνεννόησης με το Τμήμα Μελών του Συνδέσμου,  τηλ. 2310-535333, Γιαλόγλου Νατάσα: ny@seve.gr.