Ο ΣΕΒΕ, ως ο σημαντικότερος εκφραστής της εξωστρέφειας στην Ελλάδα, με ισχυρή παρουσία και αναγνωρισιμότητα στην χώρα και στο εξωτερικό, αποτελεί τον πλέον κατάλληλο φορέα για την δημιουργία ενός συλλογικού σήματος που θα φέρουν τα μέλη του.

Μία από τις σημαντικότερες πρωτοβουλίες του ΣΕΒΕ είναι η καταχώριση στο Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της ΕΕ (EUIPO) Συλλογικού Σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σύμφωνα με τα άρθρα 74 επ. του Κανονισμού 2017/1001), με ονομασία “MΑCEDONIA THE GREAT. Το Συλλογικό Σήμα ΣΕΒΕ «MACEDONIA THE GREAT» μπορεί να χρησιμοποιείται από όλες τις ελληνικές επιχειρήσεις, τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες των οποίων προέρχονται από τη γεωγραφική Περιφέρεια της Μακεδονίας και είναι ή θα γίνουν μέλη του ΣΕΒΕ.
Η πρωτοβουλία αυτή αποσκοπεί στο να χρησιμοποιηθεί το συλλογικό σήμα ως ένα εργαλείο για την περιφερειακή ανάπτυξη, την εδραίωση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών στα προϊόντα και υπηρεσίες που παρέχονται με αυτό και τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας στα Μακεδονικά προϊόντα.

Το Μακεδονικό Σήμα δημιουργήθηκε με στόχο να προστατέψει τα ελληνικά προϊόντα που παράγονται και τις υπηρεσίες που παρέχονται στη Μακεδονία, και να αναδείξει μέσα από την αυθεντικότητα, τη γνησιότητα και την ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών των μελών του ΣΕΒΕ, την ιστορία και την κληρονομιά του τόπου.

  1. Ενημέρωση σχετικά με το Συλλογικό Σήμα ΣΕΒΕ «Μ MACEDONIA THE GREAT» και πρόσκληση στις επιχειρήσεις για απόκτησή του.
  2. Προϋποθέσεις Χορήγησης Άδειας Χρήσης του Συλλογικού Σήματος της Ε.Ε.
  3. Κανονισμός Χρήσης συλλογικού Σήματος
  4. Αίτηση άδειας χρήσης Μακεδονικού Σήματος
  5. Υπεύθυνη δήλωση άδειας χρήσης Μακεδονικού Σήματος

Email Επικοινωνίας: helpdesk@macedoniathegreat.gr

https://macedoniathegreat.gr

Facebook | Instagram | LinkedIn | X (Twitter)