Ο ΣΕΒΕ συμμετέχει στο πρόγραμμα Work SmartWorking from Home που χρηματοδοτείται από το ERASMUS+ με εταίρους από την Ιρλανδία, την Ισπανία και την Ιταλία.

Το 2018, το 5,2% των απασχολουμένων ηλικίας 15 έως 64 ετών στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) εργαζόταν συνήθως από το σπίτι. Το μερίδιο αυτό παρέμεινε σταθερό γύρω στο 5% κατά την τελευταία δεκαετία (Eurostat).

Μετά τον αντίκτυπο της πανδημίας του COVID, η εργασία από το σπίτι μερικές φορές ή η υβριδική εργασία, έχει γίνει «ο κανόνας» για πολλές εταιρείες.

Δεδομένης αυτής της κατάστασης, οι χώροι εργασίας πρέπει να επιλύσουν θέματα για την εύρυθμη απομακρυσμένη εργασία καθώς η πρόσβαση σε διάφορα συστήματα από το σπίτι μπορεί να είναι μια σοβαρή πρόκληση.

Απαιτείται λοιπόν ο καθορισμός πολιτικών απομακρυσμένης εργασίας καθώς και να τεθούν σε εφαρμογή διαδικασίες για να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία εάν προκύψουν τεχνικές δυσκολίες. Αυτά τα τεχνολογικά ζητήματα είναι ζωτικής σημασίας, οπότε τόσο το προσωπικό όσο και οι προϊστάμενοι χρειάζονται κατάλληλη εκπαίδευση και υποστήριξη για να κάνουν την εργασία από το σπίτι τεχνολογικά αποτελεσματική και αποδοτική.

Στόχοι του έργου: Ο κύριος στόχος του έργου είναι να αναπτύξει προγράμματα υποστήριξης για το προσωπικό που εργάζεται από το σπίτι και τους προϊσταμένους για να παραμείνει υγιές και παραγωγικό. Θα επικεντρωθεί στα θέματα (i) τεχνολογίας (ii) ευημερίας του προσωπικού και (iii) διαχείρισης του  προσωπικού που εργάζεται από το σπίτι.

Υλοποίηση του έργου:

Το Εγχειρίδιο που θα δημιουργηθεί καθώς και το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης προορίζονται για να ενημερώσουν και να εκπαιδεύσουν το νέο εργατικό δυναμικό σχετικά με την εργασία από το σπίτι, συμπεριλαμβανομένων:

  • εργαλείων αυτοαξιολόγησης προσωπικού και προϊσταμένων
  • εκπαίδευση για την «ασφαλή χρήση»
  • συνδέσμους με πόρους «εξωτερικής υποστήριξης».
  • τρόπους εντοπισμού και υποστήριξης ζητημάτων ψυχικής υγείας του προσωπικού που μπορεί να προκαλέσει η εργασία εξ αποστάσεως
  • αντιμετώπιση κόπωσης εργασίας μέσω zoom: η απομακρυσμένη εργασία φέρνει νέες προκλήσεις ευεξίας.
  • τρόπους ενίσχυσης της εμπιστοσύνης και ενδυνάμωσης των εργαζομένων σε σχέση με τους νέους τρόπους εργασίας

Αποτελέσματα Έργου:

Το έργο περιλαμβάνει 3 κύρια αποτελέσματα:

  1. Εγχειρίδιο Hybrid Working – SME Manager (Ημερομηνία δημοσίευσης – Ιούνιος 2023)
  2. Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Προσωπικού (για όσους υπαλλήλους εργάζονται από το σπίτι) (Ημερομηνία Έναρξης – Απρίλιος 2024)
  3. Working from Home Support Platform που φιλοξενεί όλα τα αποτελέσματα του έργου (Ημερομηνία Έναρξης – Μάιος 2024)

Το αναμενόμενο αποτέλεσμα των αποτελεσμάτων του έργου θα είναι οι συμμετέχοντες να καταλάβουν ότι θα υπάρξει μια νέα κανονικότητα. Οι προϊστάμενοι και οι εργαζόμενοι θα πρέπει να επανεξετάσουν τη ροή εργασίας, την επίβλεψη, τα κίνητρα, τις ανθρώπινες σχέσεις, την εμπιστοσύνη, τη διαχείριση συγκρούσεων, την εκπαίδευση και την ανάπτυξη.

Μπορείτε να δείτε περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα εδώ.

 

This project has been funded with support from the European Commission. This publication and all its contents reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.