ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΑΔΑΣ – Π.Γ.Δ.Μ. ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & LOGISTICS

Το έργο αφορούσε στη διαρκή ανταλλαγή εξειδικευμένης τεχνογνωσίας διεθνούς εμπορίου μέσα από τη δημιουργία διασυνοριακής δομής – δικτύου («Δικτύου Στήριξης ΜΜΕ σε θέματα Διεθνούς Εμπορίου») μεταξύ των συνεργαζόμενων φορέων, που υλοποίησαν το έργο και των επιχειρήσεων των δύο περιοχών.

Το «Δίκτυο» υποστήριξε και προώθησε σύγχρονες μεθόδους, πρακτικές και τεχνολογίες που εξυπηρετούν (enable) την ανάπτυξη του διασυνοριακού και κατ’ επέκταση του διεθνούς εμπορίου, με εστίαση στον κλάδο των διαμεταφορών και logistics. Η δημιουργία και λειτουργία του «Δικτύου» εξυπηρετήθηκε από την διοργάνωση ενός διημέρου επιχειρηματικών συναντήσεων και εξειδικευμένων εισηγήσεων. Τα παραπάνω επιτεύχθηκαν με την υλοποίηση των ακόλουθων δύο υποέργων και των αντίστοιχων δράσεων που περιλαμβάνουν:

Υποέργο 1: Δράσεις ενίσχυσης της διασυνοριακής επιχειρηματικής δραστηριότητας & υλοποίησης Επιχειρηματικού Γεγονότος (Partenariat) & Συμποσίου

  1. Εκπόνηση μελέτης – εμπειρογνωμοσύνης & επιχειρησιακού σχεδιασμού.
  2. Δημιουργία Πολλαπλασιαστών – Διοργάνωση Σεμιναρίου (15 στελέχη από τη Μπίτολα)
  3. Υλοποίηση Εκδηλώσεων (Γεγονότος Partenariat (Επιχειρηματικές Συναντήσεις) & Συμπόσιου)
  4. Μετακινήσεις – Διαμονή – Διατροφή

Υποέργο 2: Οργάνωση επιχειρηματικού γεγονότος (Partenariat) & Συμποσίου και «Δικτύου στήριξης ΜΜΕ σε θέματα Διεθνούς εμπορίου»

  1. Προώθηση – προβολή Εκδηλώσεων
  2. Οργάνωση και Υποστήριξη Εκδηλώσεων (Γεγονότος Partenariat (Επιχειρηματικές Συναντήσεις) & Συμπόσιου)
  3. Οργάνωση και Υποστήριξη «Ηλεκτρονικού Δικτύου Στήριξης ΜΜΕ σε θέματα Διεθνούς Εμπορίου»
  4. Λοιπές ενέργειες

Το έργο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του INTERREG IIIA/ Πρόγραμμα γειτνίασης Ελλάδα – πΓΔΜ και ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο 2009.

 

Εξαγωγική πύλη Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος

Το έργο αφορούσε στη δημιουργία και ανάπτυξη διαδικτυακής Εξαγωγικής Πύλης (κόμβου υποστήριξης υπηρεσιών ηλεκτρονικού εμπορίου) του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος, τη λειτουργία αυτής και την ταυτόχρονη υλοποίηση πλάνου – σχεδίου προώθησης, δημοσιότητας, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων μελών και μη του ΣΕΒΕ.

Το έργο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του ΕΠ «Κοινωνία της Πληροφορίας 2000-2006» με τη συγχρηματοδότηση του ΕΤΠΑ και εθνικών πόρων και ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο 2009.