To Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ» και διακριτικό τίτλο «ΣΕΒΕ» (στα αγγλικά «GREEK EXPORTERS’ ASSOCIATION» και ΔΤ «SEVE») αποδίδει μεγάλη σημασία στην σύννομη επεξεργασία, στην ασφάλεια και στην προστασία των προσωπικών σας δεδομένων κατά τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679) και του Νόμου 4624/2019, υπό οποιαδήποτε ιδιότητα επικοινωνείτε ή συνεργάζεσθε μαζί μας. Το κείμενο αυτό περιγράφει την συλλογή και την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων κατά την οποιονδήποτε τρόπο επαφή μαζί μας, είτε με φυσική παρουσία είτε διαδικτυακά (ενδεικτικά αναφέρεται επίσκεψη στον Ιστοχώρο μας), τις βασικές αρχές προστασίας αυτών και τα δικαιώματά σας .

Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά αυτούς τους όρους και τη σχετική Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Συνδέσμου μας, ο οποίος έχει συμμορφωθεί πλήρως με τον παραπάνω Ευρωπαϊκό Κανονισμό. Με τη χρήση της ιστοσελίδας μας και την υπογραφή της σχετικής δήλωσης συγκατάθεσης, αποδέχεστε ανεπιφύλακτα τις πρακτικές που περιγράφονται στην παρούσα.

Υπεύθυνος επεξεργασίας είναι το o Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ» και διακριτικό τίτλο «ΣΕΒΕ», το οποίο εδρεύει στη Θεσσαλονίκη στην Πλατεία Μοριχόβου , 4ος όροφος, ΤΚ 54625, τηλ. 2310535333, email: dpo@seve.gr

1 .Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα σας

Στα προσωπικά δεδομένα σας ανήκει κάθε πληροφορία σε χαρτί ή ηλεκτρονικό μέσο, που μπορεί να οδηγήσει, είτε απευθείας είτε συνδυαστικά με άλλες, στη μοναδική σας αναγνώριση ή στον εντοπισμό σας ως φυσικό πρόσωπο. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν, κατά περίπτωση, στοιχεία όπως ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, αριθμός μητρώου κοινωνικής ασφάλισης, φυσικές και ηλεκτρονικές διευθύνσεις σας, αριθμοί σταθερών και κινητών τηλεφώνων σας, καλούντες και καλούμενοι τηλεφωνικοί αριθμοί, παραλήπτες μηνυμάτων SMS/MMS, στοιχεία τραπεζικών / χρεωστικών / προπληρωμένων καρτών σας, διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, αναγνωριστικά στοιχεία εξοπλισμού ή τερματικών συσκευών σας, υπολογιστή, έξυπνου κινητού, tablet, ιστορικό διαδικτυακών αναζητήσεών σας (log files, cookies κ.λπ.), και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία επιτρέπει τη μοναδική ταυτοποίησή σας κατά τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679), του νόμου 4624/2019, της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας καθώς και των αποφάσεων της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).

2 .Τι είναι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων

Κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή(άρθρο 4 του Κανονισμού) είναι επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.

3. Ποια προσωπικά δεδομένα σας συλλέγουμε και πότε

Επεξεργαζόμαστε σύμφωνα με τη νομοθεσία και προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα όταν επικοινωνείτε μαζί μας είτε απ’ ευθείας είτε διαδικτυακά πχ. μέσω της ιστοσελίδας, όταν εργάζεσθε σε εμάς , όταν συνεργάζεσθε με εμάς ως εξωτερικοί συνεργάτες, όταν είστε είτε εκπαιδευόμενοι είτε ωφελούμενοι σε προγράμματα, όταν συμμετέχετε σε εκδηλώσεις, που οργανώνονται ή συνδιοργανώνονται από εμάς, όταν λαμβάνετε πληροφορίες ή υπηρεσίες που αφορούν οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα του ΣΕΒΕ. Συλλέγουμε μόνον τα ελάχιστα απαιτούμενα κατά νόμο προσωπικά σας δεδομένα προκειμένου να εξυπηρετήσουμε τους παραπάνω σκοπούς.

Επιπλέον κατά την επίσκεψή σας και πλοήγηση στον ιστοχώρο μας συλλέγουμε και αναγνωριστικά πλοήγησης (Cookies).

4.Πολιτική Cookies

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία EPrivacy 2009/136/ΣΕ (η οποία θα αντικατασταθεί με τον Κανονισμό ePrivacy) και τις από 25.2.2020 Οδηγίες της ΑΠΔΠΧ, η ιστοσελίδα μας αποδέχεται τη χρήση των «cookies». Πρόκειται για διαδικτυακά εργαλεία συλλογής και ανάλυσης πληροφοριών που προέρχονται από πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης ή συνεργαζόμενες ιστοσελίδες τρίτων φορέων, προκειμένου να μετρηθεί η επισκεψιμότητα, να βελτιωθεί η λειτουργία, το περιεχόμενο και η συνολική εμφάνιση της ιστοσελίδας μας και να προσαρμοστεί στις ανάγκες των μελών και τρίτων επισκεπτών μας.

Κατά τη χρήση της δικής μας ιστοσελίδας, δεν γίνεται επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σας από τρίτους, όπως κοινωνικά δίκτυα και μηχανές αναζήτησης, π.χ. Google Analytics, Facebook social plugins, + κ.λπ., χωρίς ουδεμία εμπλοκή, επιρροή ή έλεγχο εκ μέρους του ΣΕΒΕ και διαβιβάζονται είτε εντός είτε εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (27 κράτη-μέλη ΕΕ συν Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία), για τα οποία είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι οι εν λόγω τρίτοι. Αν δεν επιθυμείτε τρίτα μέρη, όπως Google, Facebook, Twitter, να λαμβάνουν πληροφορίες από το πρόγραμμα πλοήγησής σας, όταν επισκέπτεστε τις ιστοσελίδες της Εταιρίας μπορείτε να εξαιρεθείτε από τους όρους που παρέχονται από την εκάστοτε Πολιτική Χρήσης που υπάρχει στην ιστοσελίδα κάθε τέτοιου τρίτου μέρους. Παρότι τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης (browsers) αποδέχονται αυτόματα τη χρήση των cookies, μπορείτε πάντα να αλλάξετε τις ρυθμίσεις στον υπολογιστή σας, επιλέγοντας να μην αποδεχτείτε τα cookies, ή να σας ζητείται να αποδεχθείτε το κάθε ένα από αυτά χωριστά.

Πλην όμως, πρέπει να γνωρίζετε ότι κάτι τέτοιο θα περιορίσει το εύρος των διαθέσιμων σε σας δυνατοτήτων περιήγησης σε κάθε διαδικτυακή ιστοσελίδα και την εμπειρία χρήσης.

5. Νόμιμη επεξεργασία

Ο ΣΕΒΕ θα χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες σας για τους παραπάνω σύννομους σκοπούς επεξεργασίας (κατά το άρθρο 6 ΓΚΠΔ), κατά περίπτωση, με τη ρητή συγκατάθεσή σας που μπορείτε ελεύθερα να ανακαλέσετε οποτεδήποτε, ή για την εκτέλεση σύμβασης ή για τη συμμόρφωση σε έννομη υποχρέωση ή για σκοπούς έννομου συμφέροντος, όπως ενδεικτικά αναφέρεται η λειτουργία της ιστοσελίδας μας.

6. Χρόνος διατήρησης των προσωπικών σας δεδομένων

Ο ΣΕΒΕ διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα σας μόνο για όσο χρόνο επιβάλλεται από τους συμβατικούς όρους κάθε υπηρεσίας, σε συνδυασμό με την κείμενη νομοθεσία, βάσει του εκάστοτε σκοπού επεξεργασίας, ενώ στη συνέχεια είτε τα ανωνυμοποιεί είτε τα διαγράφει. Μπορείτε να μας ρωτήσετε και να πληροφορηθείτε ποια δεδομένα σας συλλέγουμε για σας και να τα διορθώσετε ή να τα διαγράψετε, συμπληρώνοντας σχετική αίτηση που έχουμε διαθέσιμη, εκτός εάν η διατήρησή τους επιβάλλεται από το νόμο για φορολογικούς, αποδεικτικούς ή δικαστικούς σκοπούς και για δίωξη παράνομων πράξεων.

7. Αποδέκτες Δεδομένων -Διαβίβαση δεδομένων σας σε τρίτους

Κατά κανόνα ο ΣΕΒΕ δεν διαβιβάζει τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους, παρά μόνο όταν λειτουργούμε ως ενδιάμεσοι και στην έκταση που αυτό επιβάλλεται για να εκπληρώσουμε αιτήματα σχετικά με τις εκ μέρους μας παρεχόμενες υπηρεσίες. Τέτοια τρίτα μέρη ενδέχεται να είναι επίσημοι κρατικοί και εποπτικοί φορείς (π.χ. διωκτικές και εισαγγελικές αρχές, Δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, ΑΠΔΠΧ, ΕΕΤΤ, ΑΔΑΕ, εποπτικές αρχές), όταν κληθούμε να συμμορφωθούμε με τη νομοθεσία και να αποτρέψουμε σε βάρος μας και σε βάρος των μελών μας έκνομες ενέργειες (π.χ. τηλεπικοινωνιακή απάτη, εξύβριση, προσβολή προσωπικότητας κ.λπ.). Μπορεί ακόμα οι τρίτοι να είναι δημόσιες υπηρεσίες, κυβερνητικοί οργανισμοί, πρεσβείες, επιμελητήρια, φορείς κατάρτισης, πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας ιστοσελίδας , φωτογράφοι, πάροχοι υπηρεσιών LIVE STREAMING.

O ΣΕΒΕ επιλέγει αξιόπιστους παρόχους και συνεργάτες και προσπαθεί να θέτει συμβατικούς περιορισμούς σε τρίτους που λαμβάνουν τα προσωπικά σας δεδομένα, χωρίς όμως να μπορεί να εγγυηθεί ότι δε θα χρησιμοποιήσουν ή θα αποκαλύψουν τα δεδομένα αυτά, χωρίς την άδειά σας. Γι’ αυτό το λόγο σας συνιστούμε να εξετάζετε προσεκτικά τις πρακτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων τυχόν τρίτων παρόχων/ συνεργατών μας .

Προκειμένου να επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας, ίσως χρειαστεί να μεταφέρουμε τις πληροφορίες σας σε άλλες χώρες, συμπεριλαμβανομένων χωρών κατά βάση εντός και εξαιρετικά εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) βάσει αποφάσεων επάρκειας της ΕΕ, εταιρικών δεσμευτικών κανόνων, τυποποιημένων συμβάσεων και εγκεκριμένων κωδίκων δεοντολογίας.

8.Ποιές είναι οι αρχές συλλογής και επεξεργασίας

Ο ΣΕΒΕ και το εκπαιδευμένο προσωπικό του εφαρμόζει κατά τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων τις Αρχές Επεξεργασίας του ΓΚΠΔ 2016/679 , που είναι οι εξής :

«Νομιμότητα, Αντικειμενικότητα, Διαφάνεια»: τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα πρέπει να επεξεργάζονται με βάση το ευρωπαϊκό και εθνικό νομικό πλαίσιο, με απόλυτη διαφάνεια και αντικειμενικότητα προς τα άτομα που αφορούν.

«Ελαχιστοποίηση»: η επεξεργασία θα πρέπει να περιορίζεται μόνο σε δεδομένα που είναι απαραίτητα για την επίτευξη ενός σκοπού.

«Περιορισμός του σκοπού»: η επεξεργασία των δεδομένων θα πρέπει να εξυπηρετεί ένα θεμιτό και καταγεγραμμένο σκοπό που είναι γνωστός στους ενδιαφερομένους.

«Ακρίβεια»: τα δεδομένα θα πρέπει να διατηρούνται ακριβή και ενημερωμένα και να διορθώνονται κατάλληλα όπου χρειάζεται.

«Περιορισμένος χρόνος διατήρησης»: τα δεδομένα διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα απαιτεί ο σκοπός της επεξεργασίας.

«Ακεραιότητα, εμπιστευτικότητα»: λαμβάνονται τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα έτσι ώστε τα δεδομένα να διατηρούνται με ασφάλεια και να προστατεύονται από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη πρόσβαση.

9. Τα δικαιώματά σας

Σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων έχετε τα εξής δικαιώματα:

Δικαίωμα ενημέρωσης (αρ.12 ΓΚΠΔ)

Το δικαίωμα του υποκειμένου να λαμβάνει κάθε πληροφορία σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων σε συνοπτική, διαφανή, κατανοητή και εύκολα προσβάσιμη μορφή. Οι πληροφορίες μπορούν να παρέχονται γραπτά, ή και ηλεκτρονικά, ακόμα και προφορικά, στο βαθμό που η ταυτότητα του υποκειμένου των δεδομένων είναι αποδεδειγμένη με άλλα μέσα.

Ειδικότερα, ως προς το δικαίωμα της ενημέρωσης, το οποίο σε κάθε περίπτωση οφείλει να ικανοποιεί ο ΣΕΒΕ , επισημαίνονται τα ακόλουθα:

  • Ιδιαίτερη σημασία δίνεται από τον Κανονισμό στο δικαίωμα των υποκειμένων να ενημερώνονται επαρκώς για τους σκοπούς και τα μέσα επεξεργασίας των δεδομένων που τα αφορούν (δικαίωμα στην ενημέρωση). Η άσκηση του δικαιώματος αυτού εξασφαλίζεται πρωταρχικά μέσω της γνωστοποίησης της επεξεργασίας στα υποκείμενα και, συνακόλουθα, της παροχής συγκατάθεσης προς το σκοπό της επεξεργασίας. Η συγκατάθεση πρέπει να είναι ρητή και να εξασφαλίζεται η λήψη ειδικής συγκατάθεσης για κάθε σκοπό επεξεργασίας.

  • Επιπλέον, ο ΣΕΒΕ οφείλει να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να ενημερώνει το υποκείμενο των δεδομένων σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων του σε συνοπτική, διαφανή, κατανοητή και εύκολα προσβάσιμη μορφή, χρησιμοποιώντας σαφή και απλή διατύπωση. Κατόπιν αιτήματος του υποκειμένου, οφείλει να το ενημερώνει, χωρίς καθυστέρηση, για κάθε επεξεργασία στην οποία υποβάλλονται τα προσωπικά του δεδομένα. Επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα προαναφερόμενα δικαιώματα, ο ΣΕΒΕ είναι υποχρεωμένος να ενημερώνει σχετικά και τους εκτελούντες την επεξεργασία, όπου ενδείκνυται, ώστε να προβαίνουν στις αντίστοιχες ενέργειες για την προστασία των δεδομένων των υποκειμένων.

Δικαίωμα πρόσβασης (αρ. 15 ΓΚΠΔ)

Το δικαίωμα του υποκειμένου να λαμβάνει επιβεβαίωση ως προς το κατά πόσον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν υφίστανται επεξεργασία, καθώς και να ενημερώνεται για τους σκοπούς και τις λεπτομέρειες επεξεργασίας.

Δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη») (αρ. 17 ΓΚΠΔ)

Το δικαίωμα του υποκειμένου να ζητήσει τη διαγραφή των δεδομένων του, εφόσον αυτά δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία, καθώς και το δικαίωμα να δηλώσει ότι αντιτάσσεται στην επεξεργασία τους, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει ο Κανονισμός για την άσκησή του.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας (αρ. 18 ΓΚΠΔ)

Το δικαίωμα του υποκειμένου να ζητήσει τον περιορισμό των δεδομένων που τυγχάνουν επεξεργασίας, όταν αμφισβητείται η ακρίβεια των δεδομένων ή η επεξεργασία είναι παράνομη ή ο ΣΕΒΕ δεν χρειάζεται πλέον τα δεδομένα για τους σκοπούς της επεξεργασίας, καθώς και όταν το υποκείμενο έχει αντιρρήσεις για την επεξεργασία, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει ο Κανονισμός για την άσκησή του.

Δικαίωμα στη φορητότητα (αρ.20 ΓΚΠΔ)

Το δικαίωμα του υποκειμένου να λαμβάνει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα τρόπο, καθώς και να τα διαβιβάζει σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει ο Κανονισμός για την άσκησή του.

Δικαίωμα εναντίωσης (αρ. 21 ΓΚΠΔ)

Το δικαίωμα του υποκειμένου να αντιτάσσεται στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, περιλαμβανόμενης της κατάρτισης προφίλ, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει ο Κανονισμός για την άσκησή του

10. Ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων σας

Σε κάθε περίπτωση, λαμβάνουμε τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ώστε να διασφαλίσουμε την εμπιστευτικότητα, ακεραιότητα και διαθεσιμότητα των δεδομένων σας. Στόχος μας είναι να διασφαλίζουμε ότι οι προσωπικές σας πληροφορίες μεταφέρονται, αποθηκεύονται και επεξεργάζονται, σύμφωνα με τα κατάλληλα διεθνή πρότυπα και διαδικασίες ασφαλείας. Στον ΣΕΒΕ διαθέτουμε εκπαιδευμένο και υπεύθυνο προσωπικό, ενώ αναγνωρίζουμε τη σημασία της προστασίας της ιδιωτικότητας και όλων των προσωπικών σας πληροφοριών. Για το σκοπό αυτό διαθέτουμε κατάλληλες πολιτικές ασφαλείας και χρησιμοποιούμε τα κατάλληλα τεχνικά και επιχειρησιακά εργαλεία, όπως ανωνυμοποίηση, ψευδωνυμοποίηση, κρυπτογράφηση δεδομένων, χρήση firewalls, καθιέρωση επιπέδων πρόσβασης, εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι, εκπαίδευση προσωπικού, περιοδικοί έλεγχοι.

Όποιος συνεργάτης μας έχει πρόσβαση στις παραπάνω πληροφορίες, τις χρησιμοποιεί για να εξυπηρετήσει αποκλειστικά τους παραπάνω σκοπούς. Μοιραζόμαστε τις πληροφορίες που μας δίνετε αποκλειστικά με τους τρόπους που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική και σύμφωνα με τη ρητή και ειδική συγκατάθεσή σας ανά τύπο επεξεργασίας την οποία μπορείτε οποτεδήποτε και ελεύθερα να ανακαλέσετε.

10. Δικαίωμα Καταγγελίας

Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679) έχετε δικαίωμα εάν θεωρείτε ότι παραβιάζονται τα δικαιώματά σας όσον αφορά στην προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, να υποβάλετε καταγγελία στην Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, η οποία εδρεύει στην Αθήνα (Κηφισίας 1-3- ΤΚ 11523) ή μέσω της ιστοσελίδας της https://www.dpa.gr/el/polites/katagelia_stin_arxi