Παροχή Υποστήριξης στην Υλοποίηση Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Επιμόρφωσης για την Εξωστρέφεια του ΣΕΒ/ ΣΤΕΓΗ στο πλαίσιο του Ε.Π.ΕΔΒΜ

Ο ΣΕΒΕ ως ο πιο δυναμικός φορέας εξωστρέφειας, συνεργάζεται με τον ΣΕΒ για την υλοποίηση μίας νέας δράσης εξωστρέφειας.   H πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια εντάσσεται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», που διαχειρίζεται η ΣΤΕΓΗ της Ελληνικής Βιομηχανίας.

Η δράση αποσκοπεί στην ανάπτυξη της εξαγωγικής ικανότητας των στελεχών των ελληνικών επιχειρήσεων και εστιάζει στην ολοκληρωμένη υποστήριξη, μέσα από ενέργειες  που περιλαμβάνουν:

την ολοκληρωμένη συμβουλευτική υποστήριξη των στελεχών επιχειρήσεων για την προετοιμασία και ανάπτυξη εξωστρεφούς δραστηριότητας,

  • την επιμόρφωση των στελεχών σε θέματα εξωστρέφειας και εξαγωγικών
  • διαδικασιών, καθώς και
  • τη δικτύωση των στελεχών των επιχειρήσεων με φορείς, εμπειρογνώμονες και συμβούλους με στόχο την ανάπτυξη επαφών, τη διάχυση επιτυχημένων μεθόδων και την αντιμετώπιση προβλημάτων στις εξαγωγές.

Στη δράση συμμετείχαν συνολικά 400 στελέχη από περίπου 200 επιχειρήσεις, τα οποία παρακολούθησαν 19 προγράμματα κατάρτισης σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Ορεστιάδα, Καστοριά, Βόλο, Κομοτηνή, Κατερίνη, Αγρίνιο και Πάτρα σε εξειδικευμένα θέματα εξωστρέφειας καθώς και επωφελήθηκαν συμβουλευτικής στήριξης 30 ωρών από έμπειρους εκπαιδευτές, συμβούλους και εμπειρογνώμονες εξαγωγών.

Τέλος, στο πλαίσιο της δράσης, ο ΣΕΒΕ έχει διοργανώσει τέσσερις εξειδικευμένες εκδηλώσεις δικτύωσης για την εξωστρέφεια σε Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Ορεστιάδα για θέματα που αφορούν στην υποστήριξη των γραφείων ΟΕΥ, τη χρηματοδότηση και ασφάλιση των εξαγωγών, τελωνειακές διαδικασίες και logistics.

Το έργο ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβριο 2015.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του έργου http://sev4enterprise.org.gr/exostrefeia.