Το έργο αφορούσε στη δημιουργία και ανάπτυξη διαδικτυακής Εξαγωγικής Πύλης (κόμβου υποστήριξης υπηρεσιών ηλεκτρονικού εμπορίου) του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος, τη λειτουργία αυτής και την ταυτόχρονη υλοποίηση πλάνου – σχεδίου προώθησης, δημοσιότητας, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων μελών και μη του ΣΕΒΕ.

Το έργο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του ΕΠ «Κοινωνία της Πληροφορίας 2000-2006» με τη συγχρηματοδότηση του ΕΤΠΑ και εθνικών πόρων και ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο 2009.