Γνωρίζοντας τις ιδιαίτερες ανάγκες των εξαγωγικών επιχειρήσεων, ο ΣΕΒΕ παρέχει θεωρητική κατάρτιση και εξειδικευμένη πρακτική γνώση για θέματα εξαγωγών και διεθνούς εμπορίου μέσω πωλούμενων/επιδοτούμενων (πχ μέσω ΛΑΕΚ) σεμιναρίων ή στο πλαίσιο χρηματοτοδούμενων προγραμμάτων, τα οποία υλοποιεί μόνος ή σε συνεργασία με άλλους φορείς, σε επιχειρηματίες/επαγγελματίες, στελέχη επιχειρήσεων, αποφοίτους και φοιτητές εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και ιδιώτες.

Ενδεικτικά, έχει καταρτίσει πάνω από 2.500 άτομα σε όλη την Ελλάδα σε θέματα όπως: Όρους Παράδοσης (INCOTERMS), Διασφάλιση πληρωμών, Δίκτυα Διανομής, Τελωνειακά και Φορολογικά θέματα, Συσκευασία και Εξαγωγικό Marketing, Έρευνες Αγοράς, Διαπολιτισμική Επικοινωνία, κ.α.

Δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στην πιστοποίηση προσώπων, είναι o μοναδικός ελληνικός φορέας πιστοποιημένος από το International Association of Trade Training Organisations – IATTO, του οποίου είναι μέλος συμμετέχοντας με εκπρόσωπό του και στη διοίκησή του.

Πέρα από τα στελέχη του που διαθέτουν σημαντική γνώση και εμπειρία, συνεργάζεται με εξειδικευμένους εισηγητές, οι οποίοι κατέχουν σε βάθος το αντικείμενο της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας και των εξαγωγών.

Ο ΣΕΒΕ είναι ο συνδημιουργός με σημαντικούς φορείς του εξωτερικού του εκπαιδευτικού υλικού «8 ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΕΞΑΓΩ» στο οποίο έχει στηριχθεί ο Οδηγός Εξωστρέφειας του ΣΕΒΕ που αποτελεί ένα εξαιρετικό εργαλείο για όποιον επιθυμεί να δραστηριοποιηθεί στο εξαγωγικό επιχειρείν.

Επιπλέον, ο ΣΕΒΕ παρέχει, ατομική ή ομαδική, Συμβουλευτική Υποστήριξη σε δυνητικούς ή ήδη εξαγωγείς για τη δημιουργία εξαγωγικού επιχειρηματικού σχεδίου, εκπόνηση έρευνας αγοράς, εντοπισμό πελατών και αναζήτηση τρόπων διείσδυσης στις ξένες αγορές.

 

  trawborfirstpageimage_d7897db0-9391-494b-995a-6bf708481c46   iatto